Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

 

20 augustus 2016:

Nieuws van het DistrictIn de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de K.N.B.B. district Zwolle e.o., zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken.
1. De jubileumbokaal] van het district is dit jaar uitgereikt aan ons clublid Jaap van den Berg in verband met het behalen van het Nederlands Kampioenschap driebanden groot derde klasse.
2. Bij stemming is er voor gekozen om ook in de avondcompetitie het Belgisch puntensysteem toe te gaan passen. Waar nodig zal het district nog met aanvullende informatie komen.
3. Het district gaat mee met het voorstel van de K.N.B.B. sectie Carambole over de berekening van het moyenne tijdens de competitie. De belangrijkste wijziging is dat alle partijen weer meetellen voor het bepalen van het algemeen moyenne en niet meer dat er een aantal beste en slechste partijen worden geschrapt. Dit betekent dus dat ook halverwege de competitie het moyenne verlaagd kan worden. Nieuw is echter ook dat deze verlaging maar maximaal 1 interval mag bedragen.

Wanneer u meer informatie wenst over de inhoud van de ledenvergadering kunt u hierover contact opnemen met Henk Snijder of Erik van Zanten.
(de notulen van de ALV KNBB District Zwolle vindt u hier.)


8 augustus 2016:

Geen horloges of armbanden om tijdens het spelen!

Onlangs zijn de lakens van alle biljarts vervangen.
Om beschadigen van de lakens te voorkomen is het voortaan niet meer toegestaan om tijdens het spelen horloges of armbanden te dragen.
U wordt hier zo nodig op aangesproken.Het bestuur.


3 augustus 2016:Uitwisseling met BV Oldemarkt
Op dinsdag 23 augustus a.s. zullen 's middags de biljarts 3 en 4 gereserveerd zijn voor een uitwisseling met een biljartvereniging uit Oldemarkt.
Houdt u er dus rekening mee dat 's middags deze biljarts niet voor vrij spelen beschikbaar zijn.


3 augustus 2016:Teamsamenstelling en wedstrijdschema's seizoen 2016-2017 bekend
De teamsamenstellingen en het wedstrijdschema van zowel de avond-, de dagcompetitie en van de divisie driebanden groot zijn bekend.
De gegevens staan hier.

Biljartpoint heeft nu een handigheidje ingebouwd voor zowel de dag- en avondcomptitie en voor de divisie teams. Als u bij uw taem het wedstrijdschema ziet, zit er een linkje bij (tussen datum en thuis) waarop, als u daarop klikt, de keuze hebt om deze wedstrijd in uw apple, google, outlook of yahoo-agenda te plaatsen!

Alle thuiswedstrijden van deze teams staan inmiddels ook in de agenda, zodat de zaalbezetting nu ook weer bekend is.
De agenda staat hier.


16 september 2014: Richtlijnen Biljartverwarming

Met ingang van heden gelden voor de biljarts de volgende definitieve instellingen:
De kleine tafels ( 1 t/m 4)
Alle kleine tafels staan voortaan continu op LP-stand, ook bij officiële KNBB-wedstrijden (zoals competitiewedstrijden, voorwedstrijden, districts – en gewestelijke wedstrijden).
Voor de matchtafels (tafels 5 en 6) gelden de volgende instellingen:
De beide matchtafels staan bij niet gebruik op de LP-stand.
Trainen op de speelstand is uitsluitend zinvol indien men meerdere uren gaat trainen. Indien dit niet het geval is (en men dus slechts een uurtje traint) is het volstrekt zinloos om de tafel op de speelstand te zetten, aangezien de tafel één tot twee uur nodig heeft om op te warmen en men dus die tijd onder veranderende omstandigheden speelt, hetgeen goed trainen onmogelijk maakt. Op LP-stand trainen is dan altijd beter dan spelen op een opwarmende tafel die voortdurend verandert.

Na gebruik gaan alle tafels weer op de LP-stand.

De reden voor het verschil tussen de kleine en de matchtafels is dat bij de kleine tafels geen verschil in de afslag van de banden is geconstateerd tussen LP- of speelstand. Dit in tegenstelling tot de matchtafels waarbij de afslag wezenlijk verandert bij een hogere tafeltemperatuur.

Lees hier de rapportage en uitleg die heeft geleid tot deze beslissing.

Voor vragen/klachten over de kwaliteit van de biljarts en deze afspraken, kunt u terecht bij Rob Lamboo.
Voor overige beleidsvragen kunt u het Bestuur aanspreken.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan hierover zo nodig een toelichting worden gegeven. Tot die tijd gelden deze richtlijnen en zal een ieder die meent de biljarts toch anders te moeten instellen of van de LP-stand te halen, hierop duidelijk worden aangesproken.

Het Bestuur


1 december 2013: Roken in de zaalroken