Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

 

22 sept 2016:

Bardiensten


De bardiensten voor de maanden oktober en november (tot 23 nov) staan weer in de agenda. Deze vindt u hier.

21 sept 2016:

Biljarten, ook voor de jeugd


Dat biljarten niet alleen gespeeld wordt door de ouderen onder ons, is dit weekeinde te zien bij biljartvereniging Steenwijk. Op zaterdag 24 en zondag 25 september 2016 worden daar namelijk de voorwedstrijden voor de nationale finale libre klein 2e klasse jeugd gespeeld.
De 6 deelnemers Bram van Aarle (Schijndel), Ruud Bos (’t Zand), Arno Coenradi (Varsseveld), Roché van Grinsven (Nistelrode), Daphne Klappe (Kampen) en Maarten Mosch (Warmenhuizen) variëren in leeftijd van 11 tot 18 jaar. In een onderlinge strijd zullen zij uitmaken wie mag deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap.
De wedstrijden starten beide dagen om 11.00 uur en zullen zo omstreeks 15.30 uur ten einde zijn.
Iedereen is van harte welkom in biljartzaal “François Mingaud” om deze aanstormende talenten eens aan het werk te zien.
De biljartzaal vindt u aan de Parade 6 te Steenwijk (ofwel: het oude gymlokaal van de kazerne).
Meer informatie?klik hier.

20 sept 2016:

Twee open dagen Biljartvereniging Steenwijk


Op zaterdag 1 en 8 oktober tussen 10.00 en 14.00 uur organiseert onze vereniging weer de welhaast traditionele open dagen.
Een ieder kan dan weer vrijblijvend kennis maken met onze vereniging en het biljartspel.
Geïnteresseerde (beginnende) biljarters bieden we vier gratis lessen aan, waarna men kan beslissen over een eventueel lidmaatschap.
Voor de flyer van deze open dagen kunt u op deze link klikken.

Ook is er deze maand in de huis-aan-huis krant 'Rond de toren op de voorpagina een artikel verschenen over deze open dagen.
Door op deze link te klikken kunt u het hele artikel in pdf lezen.

15 sept 2016:

Nationale voorwedstrijden libre jeugd


In het weekeinde van 24 en 25 september worden er in onze biljartzaal Nationale voorwedstrijden libre jeugd georganiseerd.
Dit houdt in dat op beide dagen alle kleine biljarts tot 16.00 uur niet beschikbaar zijn om vrij te biljarten.
Wel staat het iedereen vrij om eens een bezoekje te brengen aan onze biljartzaal wanneer jeugdige biljarters hun kunnen laten zien.

Bij nieuwe informatie zal ik u verder berichten.
Het Bestuur

31 augustus 2016:

Bardiensten september


Het bardienstrooster over de maand september staat weer op de website.
Raadpleeg daarvoor de agenda.

20 augustus 2016:

Nieuws van het District


In de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de K.N.B.B. district Zwolle e.o., zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken.
1. De jubileumbokaal] van het district is dit jaar uitgereikt aan ons clublid Jaap van den Berg in verband met het behalen van het Nederlands Kampioenschap driebanden groot derde klasse.
2. Bij stemming is er voor gekozen om ook in de avondcompetitie het Belgisch puntensysteem toe te gaan passen. Waar nodig zal het district nog met aanvullende informatie komen.
3. Het district gaat mee met het voorstel van de K.N.B.B. sectie Carambole over de berekening van het moyenne tijdens de competitie. De belangrijkste wijziging is dat alle partijen weer meetellen voor het bepalen van het algemeen moyenne en niet meer dat er een aantal beste en slechste partijen worden geschrapt. Dit betekent dus dat ook halverwege de competitie het moyenne verlaagd kan worden. Nieuw is echter ook dat deze verlaging maar maximaal 1 interval mag bedragen.

Wanneer u meer informatie wenst over de inhoud van de ledenvergadering kunt u hierover contact opnemen met Henk Snijder of Erik van Zanten.
(de notulen van de ALV KNBB District Zwolle vindt u hier.)

8 augustus 2016:

Geen horloges of armbanden om tijdens het spelen!
Onlangs zijn de lakens van alle biljarts vervangen.
Om beschadigen van de lakens te voorkomen is het voortaan niet meer toegestaan om tijdens het spelen horloges of armbanden te dragen.
U wordt hier zo nodig op aangesproken.


Het bestuur

16 september 2014: Richtlijnen Biljartverwarming
Met ingang van heden gelden voor de biljarts de volgende definitieve instellingen:
De kleine tafels ( 1 t/m 4)
Alle kleine tafels staan voortaan continu op LP-stand, ook bij officiële KNBB-wedstrijden (zoals competitiewedstrijden, voorwedstrijden, districts – en gewestelijke wedstrijden).
Voor de matchtafels (tafels 5 en 6) gelden de volgende instellingen:
De beide matchtafels staan bij niet gebruik op de LP-stand.
Trainen op de speelstand is uitsluitend zinvol indien men meerdere uren gaat trainen. Indien dit niet het geval is (en men dus slechts een uurtje traint) is het volstrekt zinloos om de tafel op de speelstand te zetten, aangezien de tafel één tot twee uur nodig heeft om op te warmen en men dus die tijd onder veranderende omstandigheden speelt, hetgeen goed trainen onmogelijk maakt. Op LP-stand trainen is dan altijd beter dan spelen op een opwarmende tafel die voortdurend verandert.

Na gebruik gaan alle tafels weer op de LP-stand.

De reden voor het verschil tussen de kleine en de matchtafels is dat bij de kleine tafels geen verschil in de afslag van de banden is geconstateerd tussen LP- of speelstand. Dit in tegenstelling tot de matchtafels waarbij de afslag wezenlijk verandert bij een hogere tafeltemperatuur.

Lees hier de rapportage en uitleg die heeft geleid tot deze beslissing.

Voor vragen/klachten over de kwaliteit van de biljarts en deze afspraken, kunt u terecht bij Rob Lamboo.
Voor overige beleidsvragen kunt u het Bestuur aanspreken.

Op de eerstvolgende algemene ledenvergadering kan hierover zo nodig een toelichting worden gegeven. Tot die tijd gelden deze richtlijnen en zal een ieder die meent de biljarts toch anders te moeten instellen of van de LP-stand te halen, hierop duidelijk worden aangesproken.

Het Bestuur

1 december 2013: Roken in de zaalroken