Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

 

AED instructie en gebruik.
Heeft u zich al opgegeven voor deze instructie op dinsdagavond 11 april a.s.??
Nee? Doe het dan alsnog!
Ook uw partner is van harte welkom.
Deelname is GRATIS!!
Stuur snel uw mail met uw naam en vermelding van het aantal personen naar bestuur@biljartsteenwijk.nl17 maart 2017:

Clubkampioenschap 2017


Aan de leden.

Met Jan Westerbeek uit Oldemarkt als titelverdediger gaat binnenkort het 3e clubkampioenschap libre van onze vereniging van start.
Afgelopen woensdag 15 maart zijn alle leden uitgenodigd hieraan deel te nemen. De inschrijving sluit op vrijdag 31 maart.
Het toernooi wordt gehouden in de periode van dinsdag 18 april 2017 t/m dinsdag 9 mei 2017.
Kort na 31 maart maakt de toernooicommissie de poule-indeling voor de 1e ronde bekend op de website en op de borden in de biljartzaal.

Het volledige programma luidt als volgt :
1e speelronde : dinsdag 18 april t/m dinsdag 25 april 2017
2e speelronde : maandag 1 mei t/m donderdag 4 mei 2017
Finaleronde : dinsdagavond 9 mei 2017.

Het toernooi wordt gespeeld met de regels zoals die gelden voor de dag kompetitie van de KNBB.
Voor de arbitrage vraagt de commissie ondersteuning van de leden.
Voor de eerste keer in dit toernooi worden er ook partijen in de spelsoort kader 38/2 gespeeld.

Uw deelname wordt ten zeerste op prijs gesteld. Tevens rekent de commissie op uw aller belangstelling op de wedstrijddagen.

De toernooicommissie clubkampioenschap
Jan Westerbeek, Henk Zwiers en Jan Aaldert Vochteloo.


13 maart 2017:

Opleiding club- en districtsarbiter


Om in de toekomst ook genoeg arbiters te hebben, starten we in 2017 met de opleiding districtsarbiter.
De opleiding ziet er als volgt uit:
- 6 dagdelen opleiding clubarbiter. Na slagen hiervan:
- 6 dagdelen opleiding voor districtsarbiter.
Totaal dus 12 dagdelen.
De kosten van de opleiding zijn voor rekening van het district.
Zelf betalen de deelnemers de reiskosten en de consumpties.
De opleiding wordt bij een nog nader te bepalen vereniging gegeven en wordt verzorgd door een officiële bondsdocent.

Opgave onder vermelding van uw naam, graag vòòr 28 maart aan Fred Verbaan per mail (bestuur@biljartsteenwijk.nl) of telefonisch (telefoonnummer vindt u in de ledenlijst).

De coördinator arbitrage district Zwolle e.o.


20 februari 2017:

AED instructie en reanimatie


Zoals u weet is in onze biljartzaal een AED aanwezig.
Maar weet u ook wanneer en hoe u de AED dient te gebruiken? Of wilt u weer even hierover opgefrist worden?
Daarom wordt op dinsdagavond 11 april om 19.00 uur in onze biljartzaal voor leden van onze vereniging en hun eventuele partner weer een introductiebijeenkomst gegeven over het gebruik van de AED en krijgt u ook een antwoord op praktische vragen zoals:

- Als de AED geen schok adviseert, moet ik dan wel reanimeren?
- Wie mag de AED bedienen?
- Mag een AED ook gebruikt worden bij kinderen?
- Zijn alle AED’s veilig in gebruik?
- Wie beheert een AED?

Uw deelname is voor u en uw partner geheel gratis.

Het Bestuur beveelt u deze instructie bijeenkomst van harte aan.

U kunt zich tot uiterlijk 15 maart aanmelden door het opgaveformulier dat op de bar ligt, in te vullen en in de ernaast staande brievenbus te deponeren.
U kunt ook een mail sturen aan bestuur@biljartsteenwijk.nl met vermelding van uw naam en of u wel/niet een introduceé meeneemt.

Het Bestuur

8 augustus 2016:

Geen horloges of armbanden om tijdens het spelen!
Onlangs zijn de lakens van alle biljarts vervangen.
Om beschadigen van de lakens te voorkomen is het voortaan niet meer toegestaan om tijdens het spelen horloges of armbanden te dragen.
U wordt hier zo nodig op aangesproken.


Het bestuur

1 december 2013: Roken in de zaalroken