Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

 

20 februari 2017:

AED instructie en reanimatie


Zoals u weet is in onze biljartzaal een AED aanwezig.
Maar weet u ook wanneer en hoe u de AED dient te gebruiken? Of wilt u weer even hierover opgefrist worden?
Daarom wordt op dinsdagavond 11 april om 19.00 uur in onze biljartzaal voor leden van onze vereniging en hun eventuele partner weer een introductiebijeenkomst gegeven over het gebruik van de AED en krijgt u ook een antwoord op praktische vragen zoals:

- Als de AED geen schok adviseert, moet ik dan wel reanimeren?
- Wie mag de AED bedienen?
- Mag een AED ook gebruikt worden bij kinderen?
- Zijn alle AED’s veilig in gebruik?
- Wie beheert een AED?

Uw deelname is voor u en uw partner geheel gratis.

Het Bestuur beveelt u deze instructie bijeenkomst van harte aan.

U kunt zich tot uiterlijk 15 maart aanmelden door het opgaveformulier dat op de bar ligt, in te vullen en in de ernaast staande brievenbus te deponeren.
U kunt ook een mail sturen aan bestuur@biljartsteenwijk.nl met vermelding van uw naam en of u wel/niet een introduceé meeneemt.

Het Bestuur

8 augustus 2016:

Geen horloges of armbanden om tijdens het spelen!
Onlangs zijn de lakens van alle biljarts vervangen.
Om beschadigen van de lakens te voorkomen is het voortaan niet meer toegestaan om tijdens het spelen horloges of armbanden te dragen.
U wordt hier zo nodig op aangesproken.


Het bestuur

1 december 2013: Roken in de zaalroken