Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

 

10 januari 2017:

Inschrijvingen pk's


Het inschrijfformulier voor de voorwedstrijden:
- 5e klasse libre
- 2e en 3e klasse driebanden klein en
- 3e klasse driebanden groot
hangt weer op het publikatiebord.
Indien u aan één of meerdere van de vermelde persoonlijke kampioenschappen (avond!) wilt deelnemen, dient u uw naam op het formulier te vermelden en de klass(n) waaraan u wenst deel te nemen, aan te kruisen.

Speedata:
5e klasse libre: van 3 t/m 16 april 2017
3e klasse driebanden klein: van 17 -t/m 30 paril 2017
3e klasse driebanden groot: van 1 t/m 14 mei 2017
2e klasse driebanden klein: van 15 t/m 28 mei 2017.

Inschrijven kan tot 18 februari 2017


9 januari 2017:

successen leden bij 10 over rood toernooi Wapse


Bij het onlangs gehouden 10 over rood toernooi bij biljartclub de Losbander in Wapse is ons lid Sjoerd de Vries eerste geworden. Op de tweede plaats eindigde Dick Wayboer. Op de foto v.l.n.r. Lambert van Engen, Dick Wayboer, Sjoerd de Vries kampioen en Bert Klok


28 dec 2016:

Bert Spin winnaar Kerst Triatlon


Ook de laatste foto's zijn nu binnen, met dank aan Christiaan, de kleinzoon van Jan Brus.
De Kersttriatlon 2016 is dit jaar, in een zinderende finalepartij, gewonnen door BERT SPIN! Een zeer sterk spelende BARRY BAKKER werd eervol tweede!
Een gedeelde 3e plaats was voor ERIK VAN ZANTEN en DICK WAYBOER.
Door ziekte en afzeggingen was de lijst van finalisten erg veranderd. Degenen die in de voorrondes er al uitlagen, werden 2e Kerstavond laat alsnog gebeld om in te vallen.
Een zeer geslaagd Toernooi, goed georganiseerd en met een record aantal inschrijvingen van 57!
Het dankwoord van HENK ZWIERS was dan zeer op zijn plaats.

(met dank aan Alie Wayboer voor het verslag en alle foto's)

De eindstand vindt u hier in het pdf-bestand.

Foto's van de triatlon vindt u hier. (klik op de foto voor de vergroting).

2 dec 2016:

Conceptnotulen algemene ledenvergadering 19 nov 2016 online beschikbaar


De notulen van de algemene ledenvergadering seizoen 2015-2016, welke is gehouden op 19 november j.l. ,is nu online beschikbaar.
U kunt de notulen inzien door in te loggen op het ledengedeelte van de website en te kiezen voor verslagen.

20 augustus 2016:

Nieuws van het District


In de onlangs gehouden algemene ledenvergadering van de K.N.B.B. district Zwolle e.o., zijn een aantal belangrijke onderwerpen besproken.
1. De jubileumbokaal] van het district is dit jaar uitgereikt aan ons clublid Jaap van den Berg in verband met het behalen van het Nederlands Kampioenschap driebanden groot derde klasse.
2. Bij stemming is er voor gekozen om ook in de avondcompetitie het Belgisch puntensysteem toe te gaan passen. Waar nodig zal het district nog met aanvullende informatie komen.
3. Het district gaat mee met het voorstel van de K.N.B.B. sectie Carambole over de berekening van het moyenne tijdens de competitie. De belangrijkste wijziging is dat alle partijen weer meetellen voor het bepalen van het algemeen moyenne en niet meer dat er een aantal beste en slechste partijen worden geschrapt. Dit betekent dus dat ook halverwege de competitie het moyenne verlaagd kan worden. Nieuw is echter ook dat deze verlaging maar maximaal 1 interval mag bedragen.

Wanneer u meer informatie wenst over de inhoud van de ledenvergadering kunt u hierover contact opnemen met Henk Snijder of Erik van Zanten.
(de notulen van de ALV KNBB District Zwolle vindt u hier.)

8 augustus 2016:

Geen horloges of armbanden om tijdens het spelen!
Onlangs zijn de lakens van alle biljarts vervangen.
Om beschadigen van de lakens te voorkomen is het voortaan niet meer toegestaan om tijdens het spelen horloges of armbanden te dragen.
U wordt hier zo nodig op aangesproken.


Het bestuur

1 december 2013: Roken in de zaalroken