Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

22 sept 2019:

Nieuwsbrief KNBB


Het Bestuur van de KNBB Vereniging Carambole heeft onlangs Nieuwsbrief 02 (september) gepubliceerd.
Deze kunt u lezen door op deze link te klikken.

17 aug 2019:

Resultaat Voorwedstrijden Libre Extra klasse


Afgelopen weekend hebben onze leden Roel Brummer, Erwin Oosterkamp en Jan Westerbeek bij D.O.S. Hattem de voorronde Libre klein extra klasse gespeeld. Moyennegrens 11.000-20.000. Aantal te maken caramboles was 200, met een maximum van 20 beurten.
De Uitslag vindt u door op deze link te klikken, Er opent dan een pdf-bestand

12 sept 2019:

Oproep volgen arbiterscursus


Van de arbiterscoördinator van ons district hebben we een schrijven ontvangen met de volgende inhoud:
We hebben een tekort aan arbiters. De vergrijzing slaat ook toe bij de huidige arbiters. Wij verzoeken u actief mee te werken aan de opleiding van arbiters.
De opleiding tot districtsarbiter duurt 14 dagdelen. Eerst 7 dagdelen voor het diploma clubarbiter, vervolgens 7 dagdelen voor het
diploma districtsarbiter. Het is niet verplicht beide cursussen te volgen.

Er zijn in principe geen kosten aan verbonden, alleen de reiskosten en verteringen.

Ook in het belang van uw vereniging is, dat er voldoende kennis van de spelregels van de beoefening van de biljartsport aanwezig is. Elke vereniging zou toch wel 5 of 6 officiële (club)arbiters moeten hebben.

Bij voorbaat dank ik u voor uw medewerking.


Bent u geïnteresserd om deel te nemen aan deze cusus, meldt u dan aan door voor 29 september een bericht te sturen aan bestuur@biljartsteenwijk.nl dat u wilt deelnemen aan de cursus clubarbiter of districtsarbiter. Vermeld daarbij uw naam, evt bondsnummer en mailadres.
Wij zorgen er dan voor dat u wordt aangemeld.

Het Bestuur

14 aug 2019:

Algemene ledenvergadering


Op vrijdagavond 25 oktober 2019 zal de algemene ledenvergadering weer worden gehouden. Noteer deze datum dus alvast in uw agenda!.

6 juni 2019:

Nieuwe competitie-indeling Dagbiljarten


Lees hier de brief van Ad Verhagen over de nieuwe poule--indeling Dagbiljarten op basis van moyenne. Dit is een Word-bestand

16 mei 2019:

Parkeren op gras niet toegestaan!


Het Bestuur heeft vandaag contact gehad met de gemeente Steenwijkerland over het parkeren op het gras achter onze vereniging. Helaas, dit is niet toegestaan: de bekeuringen worden echt uitgeschreven.
Verder contact hierover binnen de gemeente is afgewezen. Men verwijst naar de parkeerplaatsen rond het gebouw. Zie afbeelding hierboven, waar in paars de parkeerplaatsen zijn aangegeven.

8 december 2018:

Opiniestuk Bert van Manen


Wanneer u op deze link klikt, komt u bij een opiniestuk terecht welke geschreven is door Bert van Manen. Een interessant stuk over de toekomst van de biljartlakens: wol of synthetisch.

6 november 2017:

Jassen en sieraden


In de afgelopen periode hebben wij op verzoek van veel van onze leden de garderobe en bestuurskamer binnen ons biljartcentrum omgedraaid.
Op deze manier hebben wij meer zicht op die personen die zich toegang verlenen tot de garderobe alsmede de kledingstukken in de garderobe zelf.
Met het aanbreken van de herfst in Nederland is ook de periode met meer regenachtige dagen aangebroken. Om nu een verhoging van de luchtvochtigheid in de biljartzaal (en de daarmee gepaard gaande invloeden op de biljarttafels) te voorkomen, vragen wij alle leden om hun jassen niet in de biljartzaal maar in de garderobe te hangen.
Tevens willen wij u vragen extra aandacht te besteden aan het dragen van horloges, armbanden, e.d. tijdens de wedstrijden. Om de kans op beschadigingen te verkleinen, vragen wij iedereen om de sieraden e.d. te verwijderen.

Biljartvereniging Steenwijk

1 december 2013: Roken in de zaalroken