Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten


30 november 2021:

Update Corona maatregelen KVC


Van het district ontvingen we het volgende bericht:

Herzien besluit KNBB Vereniging Carambole over competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, n.a.v. de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl

Afgelopen zaterdag is in de ALV van KVC uitvoerig gediscussieerd over de gevolgen van de overheidsmaatregelen m.b.t. corona van vrijdag 26 november jl. Uit de discussies kwam de uitdrukkelijke wens naar voren, dat alle doelgroepen hetzelfde behandeld worden. Het bestuur heeft direct na afloop van de vergadering haar eerder genomen besluit nogmaals overwogen en heeft reden gezien om die als volgt bij te stellen:

Alle competitiewedstrijden en individuele wedstrijden, zowel avond- als dagwedstrijden, komen stil te liggen voor de duur van de door de overheid gestelde periode, dus minimaal tot 19 december, zonder uitzondering.

Let wel: bovenstaande betreft het besluit van KNBB Vereniging Carambole.Voor meer info raadpleeg deze link

En wij willen u er nogmaals op attenderen dat iedereen (zonder uitzondering) die in de zaal aanwezig is een Corona Toegangsbewijs moet kunnen tonen.

Het bestuur.

29 november 2021:

Van de bestuurstafel


Geachte leden,

Woensdag 17 november hebben we als bestuur weer vergaderd. Hierbij een aantal wetenswaardigheden:

Ledenvergadering:
Het bestuur heeft positieve reacties gekregen op de ledenvergadering van 3 november j.l. Er zijn veel zaken de revue gepasseerd die voldoende maar niet te uitgebreid zijn besproken. Iedereen bedankt voor de positieve inbreng.

RABO club support.
We hebben 100 euro van de RABO clubsupport ontvangen.

Kerst triatlon.
Leden kunnen zich inschrijven voor de kerst triatlon. We hopen dat deze door kan gaan.

Jos Verheyen Memorial toernooi.
Arnold en Wilfried zijn bezig met de organisatie van dit toernooi wat, ijs en weder dienende, volgend jaar in maart, april en mei zal plaatsvinden.

Verbeteren inzet vrijwilligers.
Het bestuur gaat initiatieven opzetten om de inzet van vrijwilligers te verbeteren. We zien namelijk dat het voor de wedstrijdleider steeds moeilijker wordt om de zaken rond te zetten; met name bardiensten en tellen/schrijven. Mensen haken nogal eens af of komen niet opdagen.

Updaten zaal.
Nu we in de ledenvergadering hebben besloten om niet verder te gaan met uitbreiding van de zaal (is financieel niet haalbaar) willen we plannen maken om de zaal een upgrade te geven. Leden die belangstelling hebben om hierover mee te denken graag melden bij het bestuur.

Kledingvoorschriften.
De KNBB heeft de kledingvoorschriften versoepeld. In de ledenvergadering is besloten om de zwarte broek en schoenen te handhaven en als bovenkleding een overhemd of poloshirt in de clubkleuren met clubembleem te hanteren. We zoeken 1 á 2 leden die zorg willen dragen voor de inkoop van kwalitatief goede overhemden en poloshirts.

Het bestuur.

27 november 2021:

Update Corona maatregelen


Geachte leden,

Gisteren zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd door de overheid. Dit betekent helaas voor ons dat de biljartzaal met ingang van morgen (28 november) tot en met 19 december na 17.00 uur gesloten is en dat iedereen (zonder uitzondering) die in de zaal aanwezig is een Corona Toegangsbewijs moet kunnen tonen. Daarnaast roept het bestuur u allen op om de basismaatregelen (1 1/2 meter, handen ontsmetten en registreren bij binnenkomst) in acht te nemen.

Wij rekenen op ieders medewerking en hopen op betere tijden.

Het bestuur.

16 november 2021:

Opschorting avondcompetities


De KVC heeft inzake aanscherpingen i.v.m. Coronamaatregelen besloten de
avondcompetities 3 weken op te schorten. Voor meer info raadpleeg deze link

Het besluit van de sectie 3 banden leest u hier

6 november 2021:

Gevolgen aangescherpte Corona maatregelen


Als gevolg van de aangescherpte Corona regelgeving is de biljartzaal van BV Steenwijk uitsluitend toegankelijk voor leden, KNBB-leden en genodigden die in het bezit zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB).

Wij hanteren de 3G's (getest, genezen of gevaccineerd) welke toegang geven tot een QR code (digitaal of geprint(op te vragen bij de GGD)). Let op een testuitslag is slechts 24 uur geldig!

Het bestuur.


9 november 2021:

Kerst-triatlon 2021


Aan de leden van de BV Steenwijk.

Ondanks de corona regels (CTB noodzakelijk) gaat de Kerst-triatlon dit jaar wel door. De voorwedstrijden worden gespeeld op maandag 27 - en dinsdag 28 december. (zowel 's middag als 's avonds) De finale wordt gespeeld op donderdag 30 december. (aanvang 10 uur)
De organisatie zal u per mail (indien bekend) en via de website op de hoogte houden.
De informatie en inschrijfformulieren liggen ook in de biljartzaal. (inclusief de bekende postbus)

Het spelsysteem en reglement is vrijwel ongewijzigd en wordt er libre (of kader), bandstoten en driebanden gespeeld. In tegenstelling tot andere jaren is deelname alleen mogelijk voor leden van onze vereniging.

De organisatie hoopt op een goede deelname en wenst u alvast veel succes.
Als er vragen en of opmerkingen zijn horen wij dit graag.

De organisatie,

Theo Simons, Henk Zwiers en Jan Westerbeek.

7 november 2021:

Corona protocol KNBB


Nadere informatie over over de gevolgen van de aangescherpte regelgeving kunt u lezen op de website van de KNBB. link naar de KNBB-site

6 november 2021:

Gevolgen aangescherpte Corona maatregelen


Als gevolg van de aangescherpte Corona regelgeving is de biljartzaal van BV Steenwijk uitsluitend toegankelijk voor leden, KNBB-leden en genodigden die in het bezit zijn van een geldig Coronatoegangsbewijs (CTB).

Wij hanteren de 3G's (getest, genezen of gevaccineerd) welke toegang geven tot een QR code (digitaal of geprint(op te vragen bij de GGD)). Let op een testuitslag is slechts 24 uur geldig!

Het bestuur.

3 oktober 2021:

Competitie


Onder de tab 'Competitie'vindt u alle teams van BV Steenwijk met de link naar Biljartpoint voor teams, teamsamenstelling, stand en wedstrijdprogramma.

30 september 2021:

Van de bestuurstafelGeachte leden,

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur weer vergaderd. Hierbij een aantal zaken die het vermelden waard zijn.

Corona toegangsbewijs (CTB):
Op basis van de informatie van de KNBB, NOC/NSF en het district is gebleken dat er zonder CTB gebiljart mag worden. Zo kan iedereen gelukkig toch biljarten. Het is voor personen zonder CTB echter niet toegestaan om in het bargedeelte te komen.

Compensatie omzetderving:
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft 3000 euro toegezegd als compensatie voor de omzetderving door de lock downs.

Ledenvergadering:
Er zijn, naast de gebruikelijke punten, diverse zaken die op de ledenvergadering van 3 november a.s. op tafel zullen komen dit zijn onder andere: meerjarenplan BVS, luchtconditionering zaal, 30-jarig jubileum, aanpassing huishoudelijk reglement i.v.m. gastleden en kledingvoorschriften. Dus genoeg zaken om over te praten. We hopen op een goede opkomst.

Webbeheerder:
Bert Velthuis heeft zich bereid verklaard om mee te werken aan de opzet van een nieuwe website. Bert bedankt!
Tot de nieuwe site in de lucht is zal de oude alleen gebruikt worden om nieuwsberichten te plaatsen. Voor de meest actuele wedstrijdschemas kunt u biljartpoint raadplegen.
link naar biljartpoint.

Voorraadbeheer:
Sinds kort verzorgt Jan Peter Reimink het voorraadbeheer en doet de bestellingen. In die rol zal hij ook deel uitmaken van de horecacommissie. JP dank je en welkom in de HC!

Stofzuigers:
We hebben de snoerloze Dyson geprobeerd. De zuigkracht en dus het krijtverwijderend vermogen liet nogal te wensen over; daarover was de nodige kritiek. Daarom hebben we ze geretourneerd en is een oude vertrouwde Henry aangeschaft.

Oude ballen:
Oude ballen zijn bij Frank of Kees te koop voor 10 euro per setje.

Vervanging lakens:
In december/januari zullen de lakens van de kleine tafels worden vervangen.

Bardiensten:
Het is erg lastig om de bardiensten rond te krijgen.

Daarom een oproep om zelf te ruilen of vervanging te regelen als je niet kunt op de geplande datum.Het bestuur


16 september 2021:

Het 9e landelijk Parkinson BiljarttoernooiGeachte leden,

Bijgaand bericht van Stichting Parkinson Events ter informatie:


Beste lezer,

In 2013 heeft Parkinsonpatiënt Ruud van de Horst het Parkinson Biljarttoernooi in het leven geroepen en is tot 2020 de drijvende kracht achter het toernooi. Door een teruglopende gezondheid heeft Ruud aangegeven te moeten stoppen met de organisatie. Hiermee zou een einde gekomen zijn aan dit geweldige biljarttoernooi voor Parkinson Patiënten.

Een aantal enthousiaste mensen hebben een nieuw bestuur gevormd en de organisatie van o.a. het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi op zich genomen. Binnen de bij u aangesloten verenigingen zijn mogelijk Parkinson Patiënten actief en wij willen deze groep bereiken.

Het 9e landelijk Parkinson Biljarttoernooi

Parkinson is een enorm ingewikkelde ziekte die ontstaat in de hersenen. Maar de manier waarop de ziekte zich uit is voor geen mens hetzelfde. Het treft mannen en vrouwen, jong en oud. Parkinson is een heel sluipende ziekte.

Menig biljarter is het overkomen. De motoriek wordt aangetast en je verliest de controle over alles wat je wilt doen. Je kan niet meer het spel bedrijven waar je zo goed in bent. Nare bijkomstigheid is, dat je, wanneer de ziekte zich in een vergevorderd stadium bevindt, ook de sociale contacten in de biljartsport verliest. Contacten die je juist dàn zo nodig hebt. De ziekte Parkinson heeft een enorme impact op je leven.
Het Parkinson Biljarttoernooi is in het leven geroepen om juist deze biljarters de mogelijkheid te geven hun sport nog te kunnen bedrijven in een gezellige competitieve setting.

Helaas kunnen we deze ziekte niet de wereld uit helpen, we kunnen wel een bijdrage leveren door voor u een fantastisch biljarttoernooi te organiseren.

Op 14 oktober 2021 vindt de 9e editie van het Parkinson Biljarttoernooi plaats in Nieuwegein.

Bent u getroffen door deze ziekte en wilt u meedoen met dit geweldig toernooi: geef u op!! Dit kunt u doen per Email: parkinsonbiljart@outlook.com of per telefoon. 0306034722

Ook kunt u zich inschrijven via onze nieuwe website: www.parkinsonevents.nl

Samen met de landelijke vereniging van Parkinsonpatiënten en de KNBB, proberen wij zoveel biljarters als mogelijk is te bereiken, alvorens zij door de ziekte uit het zicht van de verenigingen verdwijnen. Eveneens gaan wij samen met de KNBB de groep biljartende Parkinsonpatiënten introduceren op de landsfinaledagen van de KNBB medio juli 2022.


Namens het bestuur Stichting Parkinson Events


Cees van Schaik - Voorzitter


28 augustus 2021:

Van de bestuurstafel.Geachte leden,

Afgelopen dinsdag heeft het bestuur, na het zomerreces, weer vergaderd. Vele punten zijn de revue gepasseerd. Hierbij een aantal zaken die het vermelden waard zijn.

Ledenvergadering: Als gevolg van Corona hebben we geen LV kunnen houden. De LV voor dit jaar is vooralsnog vastgesteld op woensdag 3 november a.s. Noteer deze datum alvast in uw agenda. Hopelijk gooit Corona niet weer roet in het eten.

Biljartcomputers: De nieuwe biljartcomputers worden al volop gebruikt. Om iedereen ruim de tijd te gunnen om hieraan te wennen laten we de oude scoreborden dit competitiejaar (tot 1 mei) nog hangen. Daarna zullen ze eerst ter koop aangeboden worden aan de leden.

1e divisieteam Land transport speelt op diverse zaterdagavonden aansprekende wedstrijden (zie eerder bericht) . We willen hier publiciteit aan geven en een beperkt aantal toeschouwers toelaten. Over het hoe en wat hoort u later meer.

Webbeheerder: Onze website is verouderd en moet worden vernieuwd. Hiervoor zoeken we iemand die dit met BergICT wil gaan opzetten en die vervolgens het webbeheer op zich wil nemen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.

Afdekkleden biljarts: Om het energieverbruik te beperken hebben we besloten om weer over te gaan tot het afdekken van de tafels. Iedereen wordt verzocht om na het reinigen van de ballen en de tafels de afdekkleden weer aan te brengen.

Voorraad beheerder: We zoeken iemand die het voorraadbeheer (drinken en snacks) en de bestellingen bij de Horesca op zich wil nemen. Belangstellenden kunnen zich melden bij het bestuur.

Stofzuigers: Een van de bestaande stofzuigers is onlangs kapot gegaan. In plaats daarvan worden er 3 nieuwe draadloze stofzuigers aangeschaft voor het zuigen van de biljarts.

We wensen u allen een plezierig en succesvol biljartseizoen toe.


Het bestuur.28 augustus 2021:

Competities op groot weer van start!De 4 divisieteams en de 2 teams in de A-klasse staan in de startblokken voor een nieuw competitieseizoen. Een seizoen dat hopelijk zonder lock-downs weer helemaal kan worden verspeeld. Het programma en de uitslagen zijn te vinden op biljartpoint.nl

Gestart wordt al (vervroegd) op zondagavond 29 augustus met de broederstrijd van onze beide teams in de 2e divisie, poule 3: Splinter & De Vosch - Drukkerij 3in1 Dat wordt dan eerst Kees - Tjeerd en Pieter - René, daarna Steef - Jan en Wilfried - Gijs.

Boeve Afbouw begint in de 3e divisie poule 5 met 2 zware wedstrijden, eerst uit tegen De Harmonie en dan op maandagavond 10 september thuis tegen BM-Sat Rijssen, ook een titelkandidaat.

Steenwijk 1 en 2 spelen in de A-klasse district Friesland na een uitbeurt volgende week op resp. dinsdagavond 7 en 14 september hun eerste thuiswedstrijden tegen Biljartschool 7 en 8 (met Tjeerd)

Op zaterdagavond 11 september opent ons 1e divisieteam (poule 2) LandTransport met een pittige thuiswedstrijd tegen Burgmans Biljarts, met (misschien) Eddy Leppens, de nr 2 van België, Marco Jansen, Bert van Manen en een tweetal Ceulemans-nazaten.
En twee weken later al op de 25e thuis tegen Man op Maat/'t Caves, waar op 84-jarige leeftijd de 23-voudige wereldkampioen driebanden Raymond Ceulemans nog altijd als kopman speelt in een team met vrienden zoals Leslie Menheer en Wil Jansen. Komt dat zien!
We laten nog weten hoe u zich hiervoor kunt aanmelden.12 augustus 2021:

Nieuwe scorebordenBeste leden,


Vandaag zijn bij alle tafels de nieuwe scoreborden/biljartcomputers geïnstalleerd. Naast de computers hangt een bedieningsvoorschrift voor het basisgebruik. We roepen u op om ermee te gaan oefenen.
Om iedereen de gelegenheid te geven om aan de biljartcomputers te wennen blijven de oude scoreborden nog een tijdlang in gebruik.

Binnenkort zal er een voorlichting plaatsvinden voor de teamleiders en andere belangstellenden. Nader bericht volgt.

Het bestuur


8 augustus 2021:

Open Kamper Driebanden ToernooiBeste leden,

Hierbij bericht van KBC inzake het open driebandentoernooi.

Het toernooi wordt gespeeld op 5/6/7 Nov 2021

Adres: Anjerstraat 18 in Kampen
Het inschrijfgeld is prijzengeld. EUR 10.00 p.p.
Ook zijn er weer de loten voor het rad van fortuin het hele weekend.
Inschrijving kan tot Zat 30 Oktober 2021 via emailadres: berendjan54@gmail.com
Wel rekening houdend met de regels die op dat moment gelden voor de biljartsport.


Ook kunt u weer mee eten op het buffet op zaterdagavond gevolgd door een gezellige avond bij de K.B.C.1911. De kosten zijn EUR 10. per persoon. Als u mee wilt eten geeft u dat dan aan in de e-mail bij het inschrijven.

Wij wensen u allen een sportief en gezellig weekend,

De Toernooicommissie Driebanden K.B.C.1911.