Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

Biljartvereniging voorlopig gesloten

Het bondsbestuur KNBB heeft besloten:

KNBB Vereniging Carambole: Besluiten over lopende competities en toernooienUPDATE 01 april 2020
Besluit/standpunt KNBB Vereniging Carambole
Carambole laat definitief alle geplande gewestelijke en nationale vervolgwedstrijden vervallen.

Wij nemen nu dit besluit, het geeft duidelijkheid. Met alle districtsvoorzitters of hun vervanger is gesproken, en men is unaniem voorstander om het seizoen af te sluiten. Het besluit dat wij nu al nemen, heeft daarmee de steun van alle districten.

Een herhaaldelijk gehoord argument: als we wedstrijden laten doorgaan, zullen er wellicht spelers zijn die hun team niet in de steek willen laten, terwijl ze liever niet zouden spelen. Dat willen wij voorkomen. Op welke termijn zullen we weer zorgenvrij kunnen biljarten? We hebben er nog geen enkel zicht op. De signalen zijn tot nu toe dat er tenminste een flink deel van de zomer mee gemoeid zal zijn.
Wij vinden dat wij als KVC, met zoveel ouderen onder ons, niet langs het randje moeten willen lopen. Daarom scheppen we duidelijkheid. Als de regering t.z.t. besluit om de toegang tot horeca en andere lokaliteiten weer vrij te geven, kan men naar eigen keuze de keu weer ter hand nemen of nog even wachten. Het is dan een vrije keuze zonder druk. Zo kan het sociaal leven weer geleidelijk op gang komen. Het zal zolang er geen medicijn of vaccin is, heus nog geruime tijd duren voor wij ons allen weer veilig voelen. Wij menen onze leden het beste van dienst te zijn door nu deze duidelijkheid te geven.Ontwikkelingen rondom de besluitvormig van de KNBB kunt u volgen op www.carambole.nl en volg natuurlijk ook onze website voor verder nieuws!

Het Bestuur
BV Steenwijk

4 febr 2020

Biljartvereniging Steenwijk bestaat in juni 2020 25 jaar!


Er zal bij de openingsreceptie aan alle leden, belangstellenden en genodigden een jubileumboek worden uitgereikt met alle daartoe behorende herinneringen en informatie van de te organiseren activiteiten tijdens het jubileumjaar.

De evenementencommissie van Biljartvereniging Steenwijk vraagt aan leden en ex- leden of zij nog foto's en/of krantenknipsels in het bezit hebben om te kunnen gebruiken voor ons jubileumboek.
Mocht u ons hierbij kunnen helpen kunt u het aanleveren bij onze secretaris Sijtze IJkema of Arnold Struik.
Bij ruimschootse medewerking zou het een mooi bewaarexemplaar kunnen opleveren.
Bij voorbaat dank!

Namens evenementencommissie Frank, Barry, Jan, Erik, Harry, Erwin, Jim, Sijtze en Arnold.

16 mei 2019:

Parkeren op gras niet toegestaan!


Het Bestuur heeft vandaag contact gehad met de gemeente Steenwijkerland over het parkeren op het gras achter onze vereniging. Helaas, dit is niet toegestaan: de bekeuringen worden echt uitgeschreven.
Verder contact hierover binnen de gemeente is afgewezen. Men verwijst naar de parkeerplaatsen rond het gebouw. Zie afbeelding hierboven, waar in paars de parkeerplaatsen zijn aangegeven.

8 december 2018:

Opiniestuk Bert van Manen


Wanneer u op deze link klikt, komt u bij een opiniestuk terecht welke geschreven is door Bert van Manen. Een interessant stuk over de toekomst van de biljartlakens: wol of synthetisch.

6 november 2017:

Jassen en sieraden


In de afgelopen periode hebben wij op verzoek van veel van onze leden de garderobe en bestuurskamer binnen ons biljartcentrum omgedraaid.
Op deze manier hebben wij meer zicht op die personen die zich toegang verlenen tot de garderobe alsmede de kledingstukken in de garderobe zelf.
Met het aanbreken van de herfst in Nederland is ook de periode met meer regenachtige dagen aangebroken. Om nu een verhoging van de luchtvochtigheid in de biljartzaal (en de daarmee gepaard gaande invloeden op de biljarttafels) te voorkomen, vragen wij alle leden om hun jassen niet in de biljartzaal maar in de garderobe te hangen.
Tevens willen wij u vragen extra aandacht te besteden aan het dragen van horloges, armbanden, e.d. tijdens de wedstrijden. Om de kans op beschadigingen te verkleinen, vragen wij iedereen om de sieraden e.d. te verwijderen.

Biljartvereniging Steenwijk

1 december 2013: Roken in de zaalroken