Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten


14 mei 2021:

Als alles meezit aanstaande woensdag 19 mei heropening van de zaalBeste leden,

Hopelijk gaat het u allen goed; de biljart-vooruitzichten zijn in ieder geval hoopvol. Daarom is het bestuur blij dat het erop lijkt dat we woensdag 19 mei a.s. de zaal weer kunnen openen zodat de ballen weer kunnen rollen. Dit onder voorwaarde dat de gemeente toestemming geeft en de overheid niet op de pauze knop gaat drukken. Het is dus nog niet 100% zeker.

Gezien het risico en kwetsbaarheid van onze leden gaan we weer voorzichtig beginnen op de manier zoals u die al kent namelijk op basis van reservering, bar gesloten en niet meer mensen in de zaal dan nodig dus maximaal 15 man.De leiders van de spelersgroepen wordt verzocht om dit binnen de hun groep te organiseren.
Reserveren kan via het mailadres bestuur@biljartsteenwijk.nl of telefonisch via 0651 997 138. Op onze website kunt u de agenda raadplegen ( https://www.biljartsteenwijk.nl/463-Agenda.html ) en zo zien of er nog ruimte is om te kunnen spelen.

Nu we weer open gaan, zult u op de publicatieborden ook weer de diverse aankondigingen terugvinden, zoals o.a. aanmeldingen nieuwe leden, inschrijvingen pk's enzovoort.

Tot (hopelijk) tot snel weerziens in de zaal,

Meer informatie vindt u hier op de site van de KNBB


3 mei 2021:

Brief aan de leden.Aan de leden van de Biljart Vereniging Steenwijk


Geachte leden van BVS,

Het is inmiddels al meer dan een half jaar geleden dat de tweede lockdown werd ingevoerd. En niemand had, denk ik, verwacht dat die zo lang zou gaan duren. Ook op dit moment is er geen concreet uitzicht op een versoepeling die het ons weer mogelijk maakt om te biljarten. Helaas!

In een eerder schrijven hebben we aan jullie als leden een aantal stukken voorgelegd met het verzoek daarop te reageren. Later hebben we ook een samenvatting gestuurd van die reacties en onze reacties daarop. Een van de opmerkingen waarop wij reageerden betrof de begroting van het lopende jaar. Door de weggevallen inkomsten van de bar was de vastgestelde begroting achterhaald. We willen jullie op de hoogte stellen van de huidige situatie.
De meeste uitgaven in de begroting betreffen vaste kosten die niet veel lager zijn dan begroot. Het grote verschil zit hem in het gebrek aan barinkomsten. Of eigenlijk de niet gemaakte winst op de verkopen. Gelukkig zijn de contributieinkomsten zeer voorzichtig begroot op basis van 75 betalende leden. In feite hebben we ongeveer 100 betalende leden. Hierdoor is het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting beperkt gebleven tot iets minder dan eur 4000,-. Het banksaldo op de gewone rekening bedraagt per 12 maart 2021 daardoor eur 16.622,-. Daarnaast is er nog de spaarrekening waarop ongeveer eur 25.300,- staat. We kunnen onszelf dan ook, ondanks Corona, nog altijd een financieel gezonde vereniging noemen.

Ons bereiken inmiddels vragen van leden over de contributie. Nu de zaal zo lang gesloten is zou er mogelijk een gebaar richting de leden kunnen worden gemaakt. Binnen het bestuur zijn wij nu nog bezig te bezien welke grote uitgaven voor onderhoud en vervanging te verwachten zijn. Dan krijgen we ook meer zicht op de werkelijke omvang van ons eigen vermogen en op basis van dat inzicht zullen we met een voorstel komen wat we kunnen doen met het eventueel te veel aan liquiditeiten.

Binnen kort start de opgave voor de deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen en de competities. Een dezer dagen kunnen jullie hierover per mail een formeel schrijven verwachten met daarin de wijze waarop men zich kan inschrijven.

Ondanks alles verwacht ik toch dat binnen afzienbare tijd de zaal weer open kan. Het vaccinatieprogramma begint inmiddels goed op gang te komen zodat er weer meer mogelijk wordt. Zodra het groene licht zichtbaar wordt zullen we in eerste instantie weer op dezelfde wijze van start gaan als de vorige keer: met behulp van reserveren en mogelijk eerst een beperkt aantal leden dat aanwezig mag zijn op enig moment. Daarna hopen we zo snel mogelijk naar de oude situatie te kunnen, hoewel de opening van de bar mogelijk nog wat langer op zich zal laten wachten. En als we weer los kunnen gaan dan blijven we voorlopig nog wel de 1,5 meter en de handhygiene handhaven.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de BVS

Wolf van Ittersum
Voorzitter

april 2021:

Nieuwsbrief KVC maart 2021.Geachte leden, helaas is er nog weinig nieuws te melden. We leven nog steeds in de greep van de Corona epidemie en, hoewel er nu gevaccineerd wordt, is het nog niet te zeggen hoe en wanneer we onze mooi zaal weer in gebruik kunnen nemen. Om u toch geinformeerd te houden hierbij de KVC nieuwsbrief van maart.

Deze vindt u hier

Hopelijk tot een spoedig weerzien.


30 december 2020:

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.


Alle wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen worden niet meer gespeeld. Wat betreft de teamcompetities is de brief duidelijk: Geen regio- en Nationale finales en persoonlijke kampioenschappen in het seizoen 20/21!

De betreffende brief van het KVC-bestuur vindt u hier

T.a.v. de gespeelde en nog te spelen PK's zal ons districtsbestuur binnenkort ook besluiten nemen. Het zal jullie duidelijk zijn dat veel factoren meespelen in dit besluit. In de corona maatregelen zal de "overheid" en KNBB het moeten toestaan, het moet veilig zijn en zal het besluit draagkracht onder de verenigingen en leden moeten hebben.

Het bestuur BVS wenst u allen een goed 2021 toe in een goede gezondheid!14 december 2020:

Biljartzaal tot 19 januari 2021 gesloten


Vanavond heeft onze minister president een min of meer volledige lock down aangekondigd.
Deze zal in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 december om 00.00 uur ingaan. Expliciet is bij die maatregelen aangegeven dat alle binnensporten gedurende die lock down-periode verboden zijn. Dat geldt dus ook voor de biljartsport. Dat is inmiddels ook bevestigd op de site van de KNBB.
Een en ander betekent dat de biljartzaal van onze vereniging met ingang van komende nacht – weer – zal worden gesloten. Er kan dus niet meer worden gebiljart.
Maar we hopen dat jullie desondanks prettige kerstdagen zullen hebben en we wensen jullie uiteraard ook een goed 2021 toe, hopelijk met meer biljartmogelijkheden dan in het afgelopen jaar.

Het bestuur BVS


25 november 2020:

Taart voor biljarters


De Taart van de Week, aangeboden door De Bakker Steenstra aan de Markt 48 en het Steenwijkerdiep 29, is afgelopen week uitgereikt aan de vrijwilligers van de schoonmaakploeg van Biljartvereniging Steenwijk.
Zie het artikel in de Steenwijker Courant van24 november 2020


6 november 2020:

Biljartzaal vanaf 7 november onder voorwaarden weer open!


Vanaf 7 november mag onder voorwaarden onze biljartzaal weer voor leden open!
De Gemeente Steenwijkerland heeft ons onlangs toestemming gegeven en de voorwaarden gesteld waaronder de zaal weer open mag.
Alle leden hebben vandaag per mail hierover bericht ontvangen met daarin vermeld alle voorwaarden en op welke wijze men kan reserveren.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van BVS


11 sept 2020:

Egbert Vink en Frank Stoelwinder wedstrijdleider


Met ingang van heden zijn Egbert Vink en Frank Stoelwinder onze wedstrijdleiders. Dat betekent dat zij het gehele wedstrijdgebeuren van copmpetitie en pk's voor zowel avond- als dagbiljarten voor hun rekening nemen.
Als eerste aanspreekpunt fungeert Egbert, zodat u hem bij bijzonderheden als eerste kunt benaderen. Het mailadres voor de wedstrijdleiding blijft ongewijzigd, nl wl@biljartsteenwijk.nl


6 november 2017:

Jassen en sieraden


In de afgelopen periode hebben wij op verzoek van veel van onze leden de garderobe en bestuurskamer binnen ons biljartcentrum omgedraaid.
Op deze manier hebben wij meer zicht op die personen die zich toegang verlenen tot de garderobe alsmede de kledingstukken in de garderobe zelf.
Met het aanbreken van de herfst in Nederland is ook de periode met meer regenachtige dagen aangebroken. Om nu een verhoging van de luchtvochtigheid in de biljartzaal (en de daarmee gepaard gaande invloeden op de biljarttafels) te voorkomen, vragen wij alle leden om hun jassen niet in de biljartzaal maar in de garderobe te hangen.
Tevens willen wij u vragen extra aandacht te besteden aan het dragen van horloges, armbanden, e.d. tijdens de wedstrijden. Om de kans op beschadigingen te verkleinen, vragen wij iedereen om de sieraden e.d. te verwijderen.

Biljartvereniging Steenwijk

1 december 2013: Roken in de zaalroken

BILJARTVERENIGING STEENWIJK IS ER KLAAR VOOR!!

Om u een indruk te geven over wat u te wachten staat zijn schema ’s en een paar foto ’s bijgevoegd.

Ontwikkelingen rondom de besluitvormig van de KNBB kunt u volgen op www.carambole.nl en volg natuurlijk ook onze website voor verder nieuws!

Het bestuur.