Hartelijk welkom op de website van Biljartvereniging Steenwijk

Nieuwsberichten

12 juli 2021:

Einduitslag Koppeltoernooi op grootBeste leden,

Op de grote tafels is de afgelopen weken een trainings-koppeltoernooi gespeeld. Hierbij de einduitslag.

1. Land transport (Gert-Jan/Albert)
2. Drukkerij (Jan Z/Gijs/Pieter)
3. de Vosch (Kees/Jaap/Dimitri)
4. Boeve (Jan W/Erwin/Jitze)
5. 3 in 1 (Tjeerd/Rene)
6. Splinter (Steef/Wilfried/Dimitri)
7. Afbouw (Arnold/Arie/Jitze)
8. District (Marc/Nynke/Peter)


12 juli 2021:

Koppeltoernooi op groot gaat de laatste week in!De competitieteams driebanden op de grote tafel hebben zich opgesplitst in tweetallen. Op één avond speelt zo'n koppel dan een volledige wedstrijd tegen de beide spelers van het andere koppel. Een prima training dus voor het komende seizoen!

Met nog anderhalve ronde te gaan staat het koppel Gert Jan & Albert bovenaan, Albert gaat ook individueel aan de leiding. De uitgestelde wedstrijd deVosch - LandTransport wordt daarna nog gespeeld op maandagavond 19 juli.
3 juli 2021:

Leven in de brouwerij


Geachte leden van de BVS,

Even een korte update over een aantal zaken:

Corona:
Nu er met ingang van 26 juni over de gehele linie is versoepeld hoeft u met ingang van maandag 5 juli a.s. niet meer te reserveren en is zelfbediening weer toegestaan. De andere maatregelen blijven wel gelden nl. de 1 ½ meter en de hygiëne maatregels. Daarnaast willen we de regel dat er niet meer dan 20 man tegelijk in de zaal zijn proberen te handhaven. Meer is eerst nog niet nodig dus laten we niet onnodig risico lopen.

Aanschaf biljartcomputers:
We hebben een testexemplaar aangeschaft, geprobeerd en goed bevonden. Daarom proberen we voor het begin van het competitie seizoen alle biljarts te voorzien van een biljartcomputer. Het zal wel even wennen zijn maar de oude scoreborden krijgen steeds meer kuren en we zullen ze toch een keer moeten vervangen.

Orde en netheid in de zaal:
Wil iedereen er op letten dat er geen vuile afwas blijft staan. Ook graag het fruitafval meenemen omdat we anders last krijgen van fruitvliegjes die de concentratie danig kunnen verstoren.

Regeling reservespelers:
Vooral bij 3 banden groot is het noodzakelijk om per team een aantal reservespelers in te schrijven. Deze kunnen vaak niet binnen de eigen vereniging worden gevonden. Het bestuur heeft daarom besloten om dit toe te staan onder voorwaarde dat deze alleen gebruik maken van de zaal bij wedstrijden en maximaal 4 keer meetrainen met het betreffende team. Per keer moet daarvoor EUR 5,= worden betaald als vergoeding voor het gebruik maken van de zaal.

Aanmelding arbiteropleiding:
Het aantal actieve arbiters binnen ons district neemt af. Wij zijn dan ook op zoek naar KNBB-leden die arbiter willen worden of de vervolgcursussen willen volgen. Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Fred Verbaan.

Wij wensen u een fijne vakantieperiode en veel biljartplezier.

Het bestuur.


18 juni 2021:

Verandering werkwijze barGeachte leden,

Als gevolg van een, achteraf, onjuiste interpretatie van de regelgeving rondom het bargebruik hebben we de werkwijze moeten aanpassen. Betekent dat er 1 persoon van de aanwezige leden achter de bar mag komen als bardienstmedewerker. Ik geef in de reserverings agenda wel aan wie dat is. De instructies zijn ter plaatse duidelijk aangegeven. Voor nadere details verwijs ik naar de mail die kort geleden aan u is verstuurd.

Met vriendelijke groet
Namens het bestuur,

Sijtze IJkema, secretaris.
12 juni 2021:

Aanvullende informatie over de Corona maatregelenGeachte leden,

We kregen wat opmerkingen over het bargebruik nl. dat zelfbediening niet zou zijn toegestaan. We hebben ons gebaseerd op informatie van de KNBB en NOC/NSF en dit voor de zekerheid nogmaals nagevraagd.

In een zaal zoals de onze met een bar zonder uitbater/bediening mag men in deze fase zelf een kopje koffie of een drankje pakken (en zelf afrekenen).

Natuurlijk wel goed letten op handhygiëne, afstand houden, niet meer na 22.00u, niet aan de bar opdrinken. Het gaat dus om zo min mogelijk extra bewegingen binnen het voorgeschreven maximale aantal aanwezigen.

Reserveren moet nog wel, maar over twee weken vervalt dit waarschijnlijk, fase 4 en 5 van de versoepelingen worden dan naar verwachting in één keer doorgevoerd.


Met vriendelijke groet,
Het bestuur

10 juni 2021:

Biljartcomputer op proefGeachte leden,

Omdat onze scoreborden aan vervanging toe zijn hebben we een biljartcomputer aangeschaft om te kijken of dit een goede vervanging is. De biljartcomputer is geinstalleerd op de TV bij tafel 1. Aan de hand van de de bedieningsinstructie kunt u de biljartcomputer proberen. Veel plezier ermee.

En als u opmerkingen en/of suggesties heeft dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur
10 juni 2021:

10 over rood koppeltoernooi in KampenGeachte leden,

Onderstaand bericht ontvingen we vandaag van KBC-Kampen:

Beste biljartvrienden ,

Wat hebben we jullie gemist maar We Mogen Weer!!!!.

Daarom organiseren wij als K.B.C.1911 op zaterdag 10 juli a/s een 10 over rood koppeltoernooi
( aanvang 10.00 uur ) in de Anjerstr. 18 te Kampen.

Het inschrijfgeld is € 10.00 per koppel het prijzengeld is het inschrijfgeld.
Gedurende deze dag zullen wij weer een aantal ronden met ons rad van Fortuin spelen.

Uw opgave zien wij graag , voor 3 juli tegemoet via onderstaande mailadressen .
berendjan54@gmail.com of
albertplender@gmail.com

Let op Vol = Vol
Met vriendelijke biljart groeten
De Wedstrijdleiding.


4 juni 2021:

De bar weer openGeachte leden,

Sinds ruim twee weken mogen we gelukkig weer biljarten, wat ook weer veelvuldig wordt gedaan, maar helaas mocht daarbij nog geen hapje of drankje worden genuttigd. Maar er is goed nieuws: vanaf zaterdag 5 juni is de bar in onze biljartzaal weer open. Daarbij gelden nog wel regels die verband houden met Corona. In de zaal zijn deze op de displays duidelijk aangegeven. Verder blijven alle andere maatregelen gewoon gelden, zoals afstand houden, handen wassen, ballen en dergelijke schoonmaken etc. Maar het goede nieuws blijft dat we weer mogen spelen en dat met een hapje en/of drankje.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om een oproep te doen. We zijn bezig met het ontwikkelen van een vernieuwde website van onze vereniging. Zo’n website moet wel worden bijgehouden. Daarom zijn we op zoek naar een lid dat zich over het beheer van de website zou willen en kunnen ontfermen. Dat betekent dat er met enige regelmaat wat nieuwe berichten, mededelingen etc. opgezet zullen moeten worden. Dat vraagt enige affiniteit en een beetje handigheid met computers van degene die dat gaat doen. Wie zou zich daarvoor als vrijwilliger willen melden? Dat kan bij een van de bestuursleden of gewoon met een mail aan het bestuur.


Voor dit moment wensen we jullie vooral weer veel biljartplezier en zien we jullie graag terug in de zaal.

Met vriendelijke groeten.

Het bestuur
19 mei 2021:

De ballen klikken weerBeste leden,

Vanmiddag ging ik, na een dagje klussen bij m n zoon, even langs onze biljartzaal om te kijken hoe het na de heropening verloopt. De deur was los, het licht brandde in de gang en na binnenkomst hoorde ik de ballen al klikken. En toen ik de zaal binnenkwam viel me direct het goedmoedige onderlinge geplaag en het gezucht na een net gemiste bal van de aanwezige biljartverslaafde leden op. Heel fijn dat er na 5 maanden kilte en stilte, zij het voorzichtig, weer warmte en leven in de brouwerij is.

Veel biljart plezier en tot ziens,

Sijtze IJkema

14 mei 2021:

Als alles meezit aanstaande woensdag 19 mei heropening van de zaalBeste leden,

Hopelijk gaat het u allen goed; de biljart-vooruitzichten zijn in ieder geval hoopvol. Daarom is het bestuur blij dat het erop lijkt dat we woensdag 19 mei a.s. de zaal weer kunnen openen zodat de ballen weer kunnen rollen. Dit onder voorwaarde dat de gemeente toestemming geeft en de overheid niet op de pauze knop gaat drukken. Het is dus nog niet 100% zeker.

Gezien het risico en kwetsbaarheid van onze leden gaan we weer voorzichtig beginnen op de manier zoals u die al kent namelijk op basis van reservering, bar gesloten en niet meer mensen in de zaal dan nodig dus maximaal 15 man.De leiders van de spelersgroepen wordt verzocht om dit binnen de hun groep te organiseren.
Reserveren kan via het mailadres bestuur@biljartsteenwijk.nl of telefonisch via 0651 997 138. Op onze website kunt u de agenda raadplegen ( https://www.biljartsteenwijk.nl/463-Agenda.html ) en zo zien of er nog ruimte is om te kunnen spelen.

Nu we weer open gaan, zult u op de publicatieborden ook weer de diverse aankondigingen terugvinden, zoals o.a. aanmeldingen nieuwe leden, inschrijvingen pk's enzovoort.

Tot (hopelijk) tot snel weerziens in de zaal,

Meer informatie vindt u hier op de site van de KNBB


3 mei 2021:

Brief aan de leden.Aan de leden van de Biljart Vereniging Steenwijk


Geachte leden van BVS,

Het is inmiddels al meer dan een half jaar geleden dat de tweede lockdown werd ingevoerd. En niemand had, denk ik, verwacht dat die zo lang zou gaan duren. Ook op dit moment is er geen concreet uitzicht op een versoepeling die het ons weer mogelijk maakt om te biljarten. Helaas!

In een eerder schrijven hebben we aan jullie als leden een aantal stukken voorgelegd met het verzoek daarop te reageren. Later hebben we ook een samenvatting gestuurd van die reacties en onze reacties daarop. Een van de opmerkingen waarop wij reageerden betrof de begroting van het lopende jaar. Door de weggevallen inkomsten van de bar was de vastgestelde begroting achterhaald. We willen jullie op de hoogte stellen van de huidige situatie.
De meeste uitgaven in de begroting betreffen vaste kosten die niet veel lager zijn dan begroot. Het grote verschil zit hem in het gebrek aan barinkomsten. Of eigenlijk de niet gemaakte winst op de verkopen. Gelukkig zijn de contributieinkomsten zeer voorzichtig begroot op basis van 75 betalende leden. In feite hebben we ongeveer 100 betalende leden. Hierdoor is het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting beperkt gebleven tot iets minder dan eur 4000,-. Het banksaldo op de gewone rekening bedraagt per 12 maart 2021 daardoor eur 16.622,-. Daarnaast is er nog de spaarrekening waarop ongeveer eur 25.300,- staat. We kunnen onszelf dan ook, ondanks Corona, nog altijd een financieel gezonde vereniging noemen.

Ons bereiken inmiddels vragen van leden over de contributie. Nu de zaal zo lang gesloten is zou er mogelijk een gebaar richting de leden kunnen worden gemaakt. Binnen het bestuur zijn wij nu nog bezig te bezien welke grote uitgaven voor onderhoud en vervanging te verwachten zijn. Dan krijgen we ook meer zicht op de werkelijke omvang van ons eigen vermogen en op basis van dat inzicht zullen we met een voorstel komen wat we kunnen doen met het eventueel te veel aan liquiditeiten.

Binnen kort start de opgave voor de deelname aan de Persoonlijke Kampioenschappen en de competities. Een dezer dagen kunnen jullie hierover per mail een formeel schrijven verwachten met daarin de wijze waarop men zich kan inschrijven.

Ondanks alles verwacht ik toch dat binnen afzienbare tijd de zaal weer open kan. Het vaccinatieprogramma begint inmiddels goed op gang te komen zodat er weer meer mogelijk wordt. Zodra het groene licht zichtbaar wordt zullen we in eerste instantie weer op dezelfde wijze van start gaan als de vorige keer: met behulp van reserveren en mogelijk eerst een beperkt aantal leden dat aanwezig mag zijn op enig moment. Daarna hopen we zo snel mogelijk naar de oude situatie te kunnen, hoewel de opening van de bar mogelijk nog wat langer op zich zal laten wachten. En als we weer los kunnen gaan dan blijven we voorlopig nog wel de 1,5 meter en de handhygiene handhaven.

Met vriendelijke groeten,
Namens het bestuur van de BVS

Wolf van Ittersum
Voorzitter

april 2021:

Nieuwsbrief KVC maart 2021.Geachte leden, helaas is er nog weinig nieuws te melden. We leven nog steeds in de greep van de Corona epidemie en, hoewel er nu gevaccineerd wordt, is het nog niet te zeggen hoe en wanneer we onze mooi zaal weer in gebruik kunnen nemen. Om u toch geinformeerd te houden hierbij de KVC nieuwsbrief van maart.

Deze vindt u hier

Hopelijk tot een spoedig weerzien.


30 december 2020:

Besluit bestuur KVC: wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen niet meer gespeeld.


Alle wedstrijden in Landscompetitie en imperatieve en districtsoverstijgende persoonlijke kampioenschappen voor dit seizoen worden niet meer gespeeld. Wat betreft de teamcompetities is de brief duidelijk: Geen regio- en Nationale finales en persoonlijke kampioenschappen in het seizoen 20/21!

De betreffende brief van het KVC-bestuur vindt u hier

T.a.v. de gespeelde en nog te spelen PK's zal ons districtsbestuur binnenkort ook besluiten nemen. Het zal jullie duidelijk zijn dat veel factoren meespelen in dit besluit. In de corona maatregelen zal de "overheid" en KNBB het moeten toestaan, het moet veilig zijn en zal het besluit draagkracht onder de verenigingen en leden moeten hebben.

Het bestuur BVS wenst u allen een goed 2021 toe in een goede gezondheid!14 december 2020:

Biljartzaal tot 19 januari 2021 gesloten


Vanavond heeft onze minister president een min of meer volledige lock down aangekondigd.
Deze zal in de nacht van maandag 14 op dinsdag 15 december om 00.00 uur ingaan. Expliciet is bij die maatregelen aangegeven dat alle binnensporten gedurende die lock down-periode verboden zijn. Dat geldt dus ook voor de biljartsport. Dat is inmiddels ook bevestigd op de site van de KNBB.
Een en ander betekent dat de biljartzaal van onze vereniging met ingang van komende nacht – weer – zal worden gesloten. Er kan dus niet meer worden gebiljart.
Maar we hopen dat jullie desondanks prettige kerstdagen zullen hebben en we wensen jullie uiteraard ook een goed 2021 toe, hopelijk met meer biljartmogelijkheden dan in het afgelopen jaar.

Het bestuur BVS


25 november 2020:

Taart voor biljarters


De Taart van de Week, aangeboden door De Bakker Steenstra aan de Markt 48 en het Steenwijkerdiep 29, is afgelopen week uitgereikt aan de vrijwilligers van de schoonmaakploeg van Biljartvereniging Steenwijk.
Zie het artikel in de Steenwijker Courant van24 november 2020


6 november 2020:

Biljartzaal vanaf 7 november onder voorwaarden weer open!


Vanaf 7 november mag onder voorwaarden onze biljartzaal weer voor leden open!
De Gemeente Steenwijkerland heeft ons onlangs toestemming gegeven en de voorwaarden gesteld waaronder de zaal weer open mag.
Alle leden hebben vandaag per mail hierover bericht ontvangen met daarin vermeld alle voorwaarden en op welke wijze men kan reserveren.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur van BVS


11 sept 2020:

Egbert Vink en Frank Stoelwinder wedstrijdleider


Met ingang van heden zijn Egbert Vink en Frank Stoelwinder onze wedstrijdleiders. Dat betekent dat zij het gehele wedstrijdgebeuren van copmpetitie en pk's voor zowel avond- als dagbiljarten voor hun rekening nemen.
Als eerste aanspreekpunt fungeert Egbert, zodat u hem bij bijzonderheden als eerste kunt benaderen. Het mailadres voor de wedstrijdleiding blijft ongewijzigd, nl wl@biljartsteenwijk.nl