Biljartvereniging Steenwijk

 

Historie van onze biljartvereniging

De huidige biljartvereniging Steenwijk is officieel opgericht op 26 juni 1995 als resultaat van een fusie van drie bestaande Steenwijker biljartverenigingen, t.w.: “De Veste”, “M.B.C.” en “Amorti”.
Het verkopen van certificaten aan leden, bekenden en biljart geïnteresseerden bezorgde de jonge vereniging een groot deel van het benodigde startkapitaal. Door de belangeloze inzet van de 39 leden werd de sportzaal van de voormalige huishoudschool aan de Tukseweg omgebouwd tot een biljartzaal. Medio augustus van dat jaar waren alle voorbereidingen en aanpassingen uitgevoerd en kon er worden gebiljart op 4 wedstrijdtafels.
De noodzakelijkerwijs aangegane financiële verplichtingen zorgden naast een organisatorische druk op de vereniging ook voor een hoge inzetvraag aan de eigen leden in de vorm van het uitvoeren van het benodigde onderhoud (schoonmaak), het leiden en arbitreren van wedstrijden en toernooien en het uitvoeren van bardiensten. De uit te voeren activiteiten stonden echter een reguliere groei naar ca. 80 leden niet in de weg en er werd zelfs kans gezien om ook nog 2 zgn. matchtafels aan de eigen bezittingen toe te voegen.

In de achter ons liggende periode heeft de vereniging vooral in de beginjaren naast de competitiewedstrijden vele districts-, gewestelijke en nationale finales mogen organiseren in diverse spelsoorten en klassen. De laatste jaren zijn er vanwege de bestaande huisvestingsproblematiek en de daarmee gepaard gaande onzekerheid geen nationale finales meer aangevraagd.

Huidige situatie

Op dit ogenblik biedt de vereniging met 6 biljarts gelegenheid tot:
• recreatief biljarten (vrijblijvend intern);
• recreatief biljarten (in clubverband);
• K.N.B.B. (Koninklijke Nederlandse Biljartbond) biljarten in diverse vormen zoals:
o competitie in teamverband voor recreanten (dagcompetitie);
o competitie in teamverband voor senioren (avondcompetitie);
o deelname aan persoonlijke (individuele) kampioenschappen.
De biljartzaal is in principe 6 middagen (maandag t/m zaterdag) en 5 avonden (maandag t/m vrijdag) in de week geopend. Het recreatief biljarten (vrijblijvend intern) kan binnen de openingstijden uitgevoerd worden wanneer er biljarts niet in gebruik zijn voor competities en/of andere georganiseerde activiteiten.
Binnen de vereniging zijn vanaf de oprichting al twee standaard clubavonden vastgesteld. Op maandag- en donderdagavond spelen eigen leden een onderlinge competitie op de wedstrijdtafels. Omdat het maximum aantal deelnemende leden per avond was bereikt en er nog steeds leden waren die aan een onderlinge competitie wilden deelnemen, is in 2009 besloten om ook een woensdagmorgen competitie te starten.

Naast het deelnemen aan de onderlinge competities zijn er veel leden actief in het spelen van competitiewedstrijden tegen andere KNBB-verenigingen. Zowel in de middag als in de avond worden er op regionaal niveau wedstrijden gespeeld in de spelsoorten libre en driebanden klein.
Daarnaast zijn er ook nog teams van de vereniging die deelnemen aan de interregionale competitie driebanden groot.

Buiten deze K.N.B.B. activiteiten om organiseren leden van de vereniging jaarlijks grote en kleine toernooien in de diverse spelsoorten, waarbij biljarters uit nabije en ver afgelegen regio´s verwelkomd mogen worden. Zo waren de bekende Belgische biljarter Raymond Ceulemans en de wereldkampioen Dick Jaspers al meerdere keren voor (beker-)wedstrijden en demonstraties in onze biljartzaal in Steenwijk. Ook andere bekende internationale biljarters zoals o.a. Caudron, Blomdahl, Merkx en Nelin hebben wij al één of meerdere keren in onze mooie locatie mogen begroeten.
Het zijn natuurlijk niet alleen maar bekende internationale namen die aan onze georganiseerde evenementen deelnemen. Door het gehele biljartseizoen heen krijgen wij naast onze eigen leden ieder jaar weer bezoek van meer dan 1000 biljartliefhebbers.

Toekomst

Het promoten van de biljartsport voor jong en oud is vanaf de oprichting een van de hoofddoelen geweest van de biljartvereniging. Echter door de onzekerheid in verband met de huuropzeggingen is daar de laatste jaren niet veel aandacht aan geschonken kunnen worden. Wanneer er nu een locatie voor langere tijd beschikbaar komt, kan hieraan uitvoering worden gegeven waardoor het misschien mogelijk wordt om in de toekomst weer meerdere jeugdleden te mogen begroeten.

Iedereen kan binnen de biljartvereniging zijn plaats vinden als kijker en/of speler op elk nivo. Er zijn leden actief in competitieverband maar ook recreatief. Iedereen is vrij in wat hij of zij wil, onder voorwaarde van het lidmaatschap.
Aan het lidmaatschap van de vereniging zit onlosmakelijk het uitvoeren van (vrijwilligers-) werkzaamheden verbonden. Alle voorkomende werkzaamheden (schoonmaken, onderhoud, bardiensten, les geven en toernooi organisatie) worden door de leden uitgevoerd en zullen in de toekomst ook door de leden uitgevoerd moeten worden.

Speerpunten

Speerpunten binnen de vereniging zullen (blijvend) zijn:

  • het beoefenen en bevorderen van de biljartsport door:
  • motiveren en begeleiden van jongeren;
  • (re-)activeren van ouderen;
  • oefening van leden te verzorgen en mogelijk te maken;
  • wedstrijden te doen houden en evenementen op het gebied van de biljartsport te organiseren;
  • de biljartaccommodatie te onderhouden en te verbeteren.

naar boven