Tafelonderhoud

Het Bestuur heeft het advies van de werkgroep “Tafelonderhoud” overgenomen en dat betekent dat met ingang van het nieuwe biljartseizoen (vanaf 13 augustus 2013, wanneer de biljarts van nieuwe lakens zijn voorzien) de volgende onderhoudsafspraken en regels gelden.

  • De bladlakens worden 1x per jaar voor aanvang van de competitie vervangen.
  • De bandlakens worden 2x per jaar vervangen (in augustus voor aanvang van de competitie en in januari direct na het einde van het eerste seizoenhelft van de competitie
  • Per tafel per seizoen 2 sets nieuwe ballen
Verder gelden de volgende onderhoudsregels:
Deze regels zijn bindend en we spreken een ieder op diens verantwoordelijkheid aan om dit consequent uit te voeren.

ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN:
Het stofzuigen van de tafels gebeurt:

  • Voor aanvang van een clubavond of- ochtend. Wedstrijdleider is verantwoordelijk.
  • Voor aanvang van pk-wedstrijden. Wedstrijdleider is verantwoordelijk.
  • Vooraanvang van teamwedstrijden (middag- en avondcompetitie). Teamleider is verantwoordelijk
  • Voor aanvang van finales. Wedstrijdleider is verantwoordelijk,
  • Voor aanvang van vrij biljarten door de leden. Betreffende lid is verantwoordelijk,
Hiervoor wordt de grote stofzuiger gebruikt.
Let op: alleen de borstel met het rode velours gebruiken!
Het schuieren van de tafels uitsluitend uitvoeren bij een schone tafel en alleen om eventuele krijtstrepen te verwijderen.

Het reinigen van de ballen
De ballen na gebruik (na wedstrijden en vrij biljarten) reinigen.
Let op:.alleen in deze volgorde!
• Aanwezige krijtresten (ketsplekken) verwijderen, zo nodig hiervoor de nagels gebruiken
• De ballen inspuiten met reinigingsmateriaal
• De ballen schoonwrijven met de blauwe doek
• De ballen nawrijven met de gele doek
• Als laatste de ballen drie minuten op de poetsmachine plaatsen als de ballen daarna weer gelijk worden gebruikt.
Worden de ballen na het reinigen niet meer gebruikt, dan kan het poetsen op de poetsmachine achterwege blijven.
• De ballen in de doos doen en onder het zeil op het biljart terugleggen

Wij verzoeken u allen deze nieuwe afspraken te respecteren om zodoende de kwaliteit van onze biljarts binnen de vereniging op een zo hoog mogelijk niveau te handhaven zonder de kosten extreem te laten stijgen.
Met een goede wil van iedereen kan de vereniging het gehele jaar trots zijn op het materiaal en de entourage die wij bieden.
Het Bestuur.