Speelzaal

De openingstijden van de zaal zijn:

dagelijks
13.00 - 17.00 uur
19.00 - 23.00 uur

weekend (zaterdag en zondag)
13.00- 17.00 uur

Het recreatief biljarten kan binnen de openingstijden uitgevoerd worden wanneer biljarts niet in gebruik zijn voor competities en/of andere georganiseerde activiteiten. '
Wanneer er meer mensen recreatief willen spelen en er zijn slechts een beperkt aantal tafels beschikbaar, dan is het vanzelfsprekend dat u anderen tijdig gelegenheid geeft om ook te kunnen spelen.