Districtsfinale Dagbiljarten Teams Libre

Districtsfinale Dagbiljarten teams Libre

Dit is de finale van de competitie 2019-2020 die nu gespeeld kan worden in de week voorafgaand aan de start van de competitie 2020-2021 namelijk op vrijdag 21 augustus 2020.
De finale zal door de corona maatregelen gespeeld worden zonder publiek en met beperkte arbitrage.

Organisatie: b.v. Steenwijk
Wedstrijdleiding: Ad Verhagen
Standen en uitslagen: Jan Eikenaar/Ad Verhagen

Programma
:
09.15 uur - Ontvangst deelnemende teams
09.30 uur - Officiële opening
09.45 uur - Aanvang wedstrijden
ca.17.00 uur - Prijsuitreiking

Deelnemende teams tevens poulewinnaars:
Poule A : Steenwijk 1 auto Veld
Poule B : de Ghesellen Emmeloord 4
Poule C : de Boerhoorn 4
Poule D : de Bleistarte

ALGEMENE OPMERKINGEN
Spelers /speelsters welke geen officieel moyenne hebben mogen niet deelnemen aan deze finale.
Het opstellen van 1 reserve voor een of meerdere wedstrijden (het z.g.rouleren) is tijdens
deze finale toegestaan.
Voor elke wedstrijd mogen slechts 4 spelers/speelsters per team worden opgesteld.
U wordt verzocht om de spelers en reservespelers uiterlijk 1 augustus aan mij door te geven, graag met samenstelling van het team per wedstrijd, zodat het wedstrijdprogramma vooraf ingevuld kan worden.
Bij ziekte of andere plotselinge verhindering van een speler vlak voor de wedstrijddatum mag natuurlijk een andere gerechtigde speler worden opgesteld.

AANWEZIGHEID SPELERS /SPEELSTERS.
Alle teams dienen op 21 augustus 2020 uiterlijk om 9.15 uur in clubtenue aanwezig te zijn in de wedstrijdzaal.

WEDSTRIJDSCHEMA.
De volgende wedstrijden worden gespeeld:
A: Steenwijk 1 auto Veld - B: de Ghesellen Emmeloord 4
C: de Boerhoorn 4 - D: de Bleistarte
A: Steenwijk 1 auto Veld - C: de Boerhoorn 4
B: de Ghesellen Emmeloord 4 - D: de Bleistarte
B: de Ghesellen Emmeloord 4 - C: de Boerhoorn 4
D: de Bleistarte - A: Steenwijk 1 auto Veld

TOTAAL AANTAL PARTIJEN 24.
Voor aanvang van de wedstrijden worden de schema’s aan de teamleiders uitgereikt.
De teamleiders zijn er verantwoordelijk voor dat de spelers/speelsters van zijn of haar team
tijdig en bij de juiste biljarts aanwezig zijn.

WEDSTRIJDBEPALINGEN.
Voor deze finale gelden voor zover toepassing mogelijk is, de bepalingen van het K.B.B.B.
Het in de competitie gebruikte 12 puntensysteem zal ook in de finale worden toegepast.

ARBITRAGE.
Er vind geen arbitrage aan de tafel plaats. De schrijver fungeert tevens als arbiter.
Elk deelnemend team is verplicht om voor 2 schrijvers te zorgen.
Dit mag ook een reservespeler of roulatiespeler zijn, zo dat er maximaal 6 personen per vereniging aanwezig zijn. Wilt u de namen van deze schrijvers eveneens uiterlijk 1 augustus aan mij doorgeven zodat deze kunnen worden ingeroosterd.

Het schrijversteam wordt door de leden van b.v. Steenwijk aangevuld.
De schrijvers worden verzocht om in clubtenue te verschijnen.